زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان


اشتغال زایی، تراکم زدایی نفوس و فراهم نمودن زمینه های سرمایه گذاری از اهداف اساسی زون های اقتصادی می باشد
  • ۱۵ جدی ۱۳۹۸
  • AM ۱۱:۲۹
  • کابل

این مطلب را محترم میرویس ایوبی، معاون مالی و سرمایه گذاری اداره انکشاف زون پایتخت در سومین و آخرین روز کنفرانس و نمایشگاه ملی برای ارتقاء با عنوان( عالیست - افغانیست) در کابل بیان کرد.
کنفرانس و نمایشگاه ملی سه روزه برای ارتقاء که با عنوان عالیست- افغانیست ازجانب شرکت تبلیغاتی تلنت با همکاری تخنیکی اداره انکشاف زون پایتخت و سایر نهاد های دولتی و غیر دولتی در هوتل سرینا برگزار گردیده بود، امروز با راه اندازی چندین پنل به پایان رسید.


در پنل که برای اداره انکشاف زون پایتخت در نظر گرفته شده بود، ابتدا ذبیح الله نادری، آمر زون های اقتصادی اداره، پرزنتیشن معلوماتی را پیرامون مسئولیت ها، دیدگاه، برنامه های اساسی و زون های اقتصادی در محدوده زون پایتخت ارایه نموده فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری را برای بخش خصوصی برجسته ساختند.


همچنان موارد دیگری پیرامون چگونگی سرمایه گذاری ها، و دیدگاه کلان ملی بمنظور فراهم آوری تسهیلات لازم برای سرمایه گذار و متشبثین خصوصی مبتنی بر هدایات رییس جمهوری کشور از جانب میرویس ایوبی معاون مالی و سرمایه گذاری و عمر سر فراز رییس زون های اقتصادی اداره انکشاف زون پایتخت، به حاضرین و اشتراک کنندگان بیان گردید.


گفتنی است که در این برنامه صمیم امین، به نمایندگی از وزارت مالیه و احسان الله احسان، استاد پوهنتون ضمن استقبال از برنامه های اقتصادی و احداث زون های اقتصادی از جانب اداره انکشاف زون پایتخت، پیشنهادات و نظریات شانرا مطرح نمودند.