زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان


کار ساختمانی کلینیک صحی قله واحد شهر کابل بزودی تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد
  • ۰۵ جدی ۱۳۹۸
  • AM ۱۱:۲۸
  • کابل

روز گذشته انجنیرمحمد ابراهیم مشاور اداره انکشاف زون پایتخت، پیرامون چگونگی پیشرفت کار ساختمانی کلینیک قلعه واحد با مردم محل دیدار نموده و ضمن بازدید از پیشرفت کار ساختمانی این کلینیک، اطمنان دادند که کار آن بزودی تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.


در این دیدار ضمن آنکه مردم محل از تلاش های اداره انکشاف زون پایتخت در رفع مشکلات محیطی استقبال نمودند، خواستار توجه وزارت صحت عامه در مورد اعمار احاطه و تشکیل کلینیک یاد شده گردیدند.
کلینیک یاد شده از جانب اداره انکشاف زون پایتخت ساخته می شود که کار ساختمانی آن 90 فیصد تکمیل گردیده است و قرار است بزودی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گیرد.