زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان

اعمار دیوار احاطوی به طول 7.265 کیلومتر ترمینال ارغندی علیا

بسته شده
  • تاریخ نشر ۱۲ سرطان ۱۳۹۹
  • ضرب الاجل تسلیم آفر۰۴ اسد ۱۳۹۹
  • شماره داوطلبی R-CRIDA/99/NCB/W-002
  • نوع داوطلبی
  • موقیعت , افغانستان

اعلان دعوت به داوطلبی

شماره نوع عنوان دانلود
1 Notice To Tender

اسناد داوطلبی

اسناد موجود نیست!

تعدیلات

اسناد موجود نیست!