زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان

پروژۀ اعمار سرک سنگفرش در ساحه شش پارچه ولایت پروان

بسته شده
  • تاریخ نشر ۱۱ قوس ۱۳۹۹
  • ضرب الاجل تسلیم آفر۰۳ جدی ۱۳۹۹
  • شماره داوطلبی R-CRIDA/99/NCB/W-017
  • نوع داوطلبی کار
  • موقیعت پروان, افغانستان

اعلان دعوت به داوطلبی

شماره نوع عنوان دانلود
1 Notice To Tenders

تعدیلات

اسناد موجود نیست!